• അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
  No Comments on അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

  2016-2017 കേരള യൂണിവേഴ് സിറ്റിയിൽ എം. എസ്. സി ഫിസിക്സിൽ 1-ാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ മിസ്. സിനു കൂര്യൻ ചെങ്കൽമോടിയിൽ നം.3 ശ്രീ കുര്യൻ സി . ചെറിയാന്റെയും ശ്രീമതി ജെസി കുര്യൻന്റെയും മകളാണ്. ഇടവകയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. എസ് .എസ്. എല്‍.സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ ആൻസി റ്റി ഉമ്മൻ തെറ്റിക്കുഴിയിൽ – ന് ഇടവകയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. +2 പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ റ്റിബിൻ റ്റി കൂര്യൻ തെറ്റിക്കുഴിയിൽ…

  Read more
 • Newly elected Office bearers and Committee members!
  No Comments on Newly elected Office bearers and Committee members!

  കോടുകുളഞ്ഞി സി.എസ്.ഐ. ക്രൈസ്റ് ചര്‍ച്ച് ഭാരവാഹികള്‍ 2017-2020 The following members were selected to the various posts titled above their names for the year 2017 -2020. Church Wardens Mr.Koshy Varghese Mr.J Johnson Diocesan Councilors Mr.Jacob Chacko Mr.Ninan Benny Varghese Mr.Roy Thomas Cherian Miss.Jessy Cherian Mr.Leju Jose Chandy Committee Members Mr.Ninan Oommen Mr.K P Philip Mrs. Aleyamma Issac…

  Read more
 • Church Election 2017
  No Comments on Church Election 2017

  സഭയുടെ തെരഞെടുപ്പ് ജൂലായ് 9-ാം തീയതി ഞായറാഴ് ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മണി മുതൽ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് വന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

  Read more
 • Annual General Body Meeting and Election
  No Comments on Annual General Body Meeting and Election

  Annual General Body Meeting and Election. Our Annual General Body Meeting for the year 2016-17 is to be held on 25th June 2017 from 3pm onwards at Church. Election of New Office Bearers for the next three years will be held on sunday July 9th from 2pm onwards at Church. വാർഷിക പൊതുയോഗവും തെരഞെടുപ്പും. കോടുകുളഞ്ഞി സി….

  Read more

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top